Ear & Mind

Contactpersoon: Chris Van Orshoven
Email: info@earenmind.be
Adres: Voerenstraat 52
Postcode: 3790
Gemeente: Moelingen
Land: België
GSM: ++473707772
Omschrijving aanbod: De luistertraining is een individuele begeleiding. De luistertraining (ear) werkt op de blokkades door het stimuleren van de 
hersenen (mind). Je leert beter te luisteren in plaats van alleen maar te horen. Daarvoor wordt muziek van Mozart, gregoriaanse gezangen of de moederstem gebruikt, die wordt gefilterd door de Mozart-Brain-Activator.
 De frequenties waar je blokkades zitten, zullen zich hierdoor herstellen en 
dat geeft krachtige en bevrijdende resultaten. De methode is geschikt voor 
zowel jong als oud en uniek in zijn eenvoud.

ear en mind-luistertraining berust op het onderzoek en de bevindingen van de 
Franse kno-arts prof. Alfred A. Tomatis. De Wetenschappelijke Academie van Parijs 
heeft zijn ontdekkingen in 1957 geaccepteerd. Wat brengt het jou? 
Een blijvend effect op je gehoor, stem, houding, psyche. 
Het is een ware refreshing van body en mind

 Als kind heb je meer plezier in het leven door: 
- je te kunnen focussen, aandachtig te kunnen zijn 
- verbetering van je schoolse vaardigheden, zoals bij 
  lees-, spraak- of leerachterstand
- meer harmonie tussen actie en rustmomenten, o.a. bij AD(H)D
- stimulans van je bewegingsvaardigheden & evenwicht 
- makkelijker contact maken en met anderen o.a. bij autistisch gedrag

Als volwassene vind je meer zelfvertrouwen door: 
- training van je geheugen en concentratie
- beter kunnen hanteren van dagelijkse stress 
- herstel van rugklachten, immobiliteit, evenwichtsstoornissen
- optimalisatie van restgehoor, herstel van tinnitus 
- dynamiseren van je emotioneel welzijn, o.a. bij burn-out, depressie 

ear & mind-therapie is een uitstekende hulp tijdens examenperiodes en 
vereenvoudigt het aanleren van een vreemde taal.
De luistertraining is een welkome ondersteuning voor moeder en kind 
tijdens de zwangerschap.
Located in: Body & Mind
Powered by SobiPro